Dilluns a Divendres

Matí: de 9h a 14h
Tardes: Hores convingudes
Dijous matí: Hores convingudes

Carrer Sant Joan, 34 2º

43202, Reus

977 313 399

635 636 155

Preu màxim: Des de fins a

Estem especialitzats en l’assessorament i gestió de la propietat horitzontal i vertical.

Oferim les tasques pròpies del secretari i administrador d’una comunitat així com tot tipus d’orientació jurídica.
Ens dediquem a gestionar els interessos de la comunitat, amb un control rigorós i eficaç dels seus recursos econòmics, fent el manteniment, la tramitació d’ajudes i subvencions que en cada moment puguin obtenir-se.

Atenció de tots els serveis:

 • Gestió administració de la propietat
 • Elaboració i emissió de rebuts de les quotes comunitàries segons estatuts
 • Estat de comptes cada sis mesos, amb tots els justificants d’ingressos i despeses
 • Informació actualitzada al moment dels moviments comptables
 • Servei consultes en assistència jurídica i tècnica
 • Visita anual administrador i arquitecte tècnic amb projectes de rehabilitació i diagnòstic de patologies).
 • Preparació i convocatòria de les reunions
 • Redacció de les actes i manteniment del llibre d’actes
 • 1 gestió reunió ordinària
 • 1 gestió una reunió extraordinària
 • (reunions extres de les estipulades 100 €)
 • Pressupost i contractació de servei manteniment ordinari (ascensor, neteja i elements comuns)
 • Pressupost i contractació de servei manteniment extraordinaris
 • Control de morositat amb preavís i seguiment de morosos pel nostre servei jurídic.

Demana informació: